Θα πληρωνουν εισφορες και οι μοναχοι! Οι αλλαγες για αγροτες

delete_post Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε την αφαίρεση του άρθρου

Θα πληρώνουν εισφορές και οι μοναχοί! Οι αλλαγές για αγρότες

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή στις ρυθμίσεις υπάγονται αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι μελισσοκόμοι, αλιείς, οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 100 kw, οι αυτοαπασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία που εντάσσονται σε επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι οι οποίοι, βάσει των πληθυσμιακών ή εισοδηματικών κριτηρίων που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, δηλαδή σε δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων και υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ, καθώς και οι σύζυγοι και τα ενήλικα τέκνα οικογένειας, σε περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης.

Επίσης οι μοναχοί που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, οι οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση.

Από 1 Ιανου...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχολιαστε αυτο το post