ΕΦΚΑ: Δικαιωμα προαιρετικης ασφαλισης

delete_post Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε την αφαίρεση του άρθρου

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΕΦΚΑ: Δικαίωμα προαιρετικής ασφάλισης24/01/2018

Στην προαιρετική ασφάλιση μπορούν να υπαχθούν οι ασφαλισμένοι που θέλουν να συμπληρώσουν τον αναγκαίο χρόνο προκειμένου να βγουν στη σύνταξη. 

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια υποχρεωτικής ασφάλισης από τα οποία ασφάλιση τουλάχιστον 1 έτος εντός της τελευταίας 5ετίας η να έχουν συμπληρώσει υποχρεωτική ασφάλιση 10 ετών ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Με εγκύκλιό του, ο ΕΦΚΑ, αποσαφηνίζει ποιοι ασφαλισμένοι και υπό ποιες προϋποθέσεις, μπορούν να ενταχθούν στην προαιρετική ασφάλιση. Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και έχουν ως βασικό προαπαιτούμενο την συμπλήρωση 1.500 έως 3.000 ενσήμων.

Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την προαιρετική ασφάλιση, υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του τελευταίου 12μηνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 20% έως 27,10% επί των αποδοχών για τους μισθωτούς και έω...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχολιαστε αυτο το post