Η επιπτωση στην Εθνικη Τραπεζα απο το νεο λογιστικο προτυπο IFRS9

delete_post Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε την αφαίρεση του άρθρου


									Η επίπτωση στην Εθνική Τράπεζα από το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS9

Η επίπτωση στην Εθνική Τράπεζα από το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS9   Share twitter E-mail   Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής, η υιοθέτηση του IFRS9 (ΔΠΧΑ 9) την 1 Ιανουαρίου 2018 εκτιμάται ότι θα έχει επίπτωση στην καθαρή θέση του Ομίλου κατά περίπου €1,45 δισ. news247 Μαρτίου 12 2018 18:33  

Eπίπτωση κατά 1,45 δις ευρώ στην καθαρή θέση του Ομίλου αναμένεται να έχει η υιοθέτηση του νέου λογιστικού προτύπου για την Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής, η υιοθέτηση του IFRS9 (ΔΠΧΑ 9) την 1 Ιανουαρίου 2018 εκτιμάται ότι θα έχει επίπτωση στην καθαρή θέση του Ομίλου κατά περίπου €1,45 δισ. Η επίπτωση αυτή οφείλεται στις αλλαγές των διατάξεων απομείωσης κατά περίπου €1,2 δισ. και στις νέες διατάξεις ταξινόμησης και επιμέτρησης κατά περίπου €0,25 δισ. Η επίπτωση των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 κατά την 1 Ιανουαρίου 2018 εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των σωρευμένων προβλέψεων απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών του Ομίλου κατά...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχολιαστε αυτο το post