Εθνικη Τραπεζα: Στα 1,45 δισ. ευρω η επιπτωση στα κεφαλαια απο το IFRS 9

delete_post Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε την αφαίρεση του άρθρου

Εθνική Τράπεζα: Στα 1,45 δισ. ευρώ η επίπτωση στα κεφάλαια από το IFRS 9

 

Επίπτωση 1,45 δισ. ευρώ στην καθαρή θέση του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας έχει η εφαρμογή του IFRS 9 (ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα»), που αφορά τον τρόπο απεικόνισης και κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Η επίπτωση αυτή οφείλεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, στις αλλαγές των διατάξεων απομείωσης κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ και στις νέες διατάξεις ταξινόμησης και επιμέτρησης κατά περίπου 0,25 δισ. ευρώ.
Η επίπτωση των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 κατά την 1 Ιανουαρίου 2018 εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των σωρευμένων προβλέψεων απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών του Ομίλου κατά περίπου 10,7%.
Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόσουν σταδιακά στα εποπτικά κεφάλαια, έως το 2023, τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των νέων διατάξεων απομεί...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχολιαστε αυτο το post