2 προσληψεις στην ΔΕΗ Μυτιληνης

delete_post Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε την αφαίρεση του άρθρου

2 προσλήψεις στην ΔΕΗ Μυτιλήνης

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 17.4.2018 έως και 26.4.2018

Δύο θέσεις υπαλλήλων γραφείου κατανέμονται στη Μυτιλήνη από την προκήρυξη της ΔΕΗ για την πρόσληψη συνολικού αριθμού 30 ατόμων ώστε να καλύψει εποχικές και παροδικές ανάγκες της. Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.


Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα για τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας (ΔΠΝΕ), ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
5 ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Δ...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχολιαστε αυτο το post