Το ψηφιακο οργανογραμμα της δημοσιας διοικησης

delete_post Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε την αφαίρεση του άρθρου

Το ψηφιακό οργανόγραμμα της δημόσιας διοίκησης

 

Έως τις 31 Μαΐου θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί το ψηφιακό οργανόγραμμα, οι θέσεις και τα ειδικά περιγράμματα των θέσεων εργασίας των φορέων του Δημοσίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδόθηκε σήμερα, δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4440/2016, δημιουργείται, σε βάση δεδομένων, το «Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου, δηλαδή υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρ...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχολιαστε αυτο το post