Νεοι κανονες στο ΔΕΕ

delete_post Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε την αφαίρεση του άρθρου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣΝέοι κανόνες στο ΔΕΕ09/05/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

Νέοι κανόνες του Δικαστηρίου για την έγκριση της εξέτασης των αιτήσεων αναίρεσης σε υποθέσεις που έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο διπλού ελέγχου

Η εξέταση των σχετικών  αιτήσεων αναίρεσης θα εγκρίνεται,εν όλω ή εν μέρει, μόνον εφόσον εγείρουν σημαντικό ζήτημα για την ενότητα, τη συνοχή ή την εξέλιξη του δικαίου της Ένωσης.

Συμφώνα με πληροφορίες από το ΔΕΕ ,στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δικαιοδοτικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ) προέβησαν σε συνολική επανεξέταση σχετικά με τις ασκούμενες από τα δικαιοδοτικά αυτά όργανα αρμοδιότητες και εξέτασαν κατά πόσον συντρέχει λόγος να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις, μεταξύ άλλων, στην εξέταση των αιτήσεων αναίρεσης από το Δικαστήριο.

Από την επανεξέταση αυτή προέκυψε ότι μεγάλος αριθμός αιτήσεων αναίρεσης ασκείτ...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχολιαστε αυτο το post