ΕΕ: Πρασινη στηριξη και Παρρεκλισεις

delete_post Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε την αφαίρεση του άρθρου

ΓΙΑ ΒΕΛΓΙΟ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΕΕ: Πράσινη στήριξη και Παρρεκλίσεις11/09/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα


Το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Πορτογαλία έχουν αποφασίσει ότι οι εκτάσεις γης υπό αγρανάπαυση οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 και οι εκτάσεις με εμβόλιμες καλλιέργειες ή φυτοκάλυψη οι οποίες συμμορφώνονται με το άρθρο 45 παράγραφος 9 του εν λόγω κανονισμού μπορούν να θεωρηθούν περιοχές οικολογικής εστίασης σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

Οι χώρες αυτές ενημέρωσαν την Επιτροπή, ¨οτι η σοβαρή ξηρασία που βίωσαν την άνοιξη και το καλοκαίρι, είχε σωρευτικές επιπτώσεις σε βάρος της γεωργικής δραστηριότητας, ασκώντας πίεση στις αποδόσεις των φυτών που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή, ιδίως στους λειμώνες και στους βοσκότοπους.

Προκάλεσε ...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχολιαστε αυτο το post