ΣΕΒ: Οι επενδυσεις σε νεες τεχνολογιες και εκπαιδευση ειναι οι βασικες προϋποθεσεις για την αναπτυξη της χωρας

delete_post Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε την αφαίρεση του άρθρου

ΣΕΒ: Οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της χώρας

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναπτυξιακές προκλήσεις στη μεσομακροπρόθεσμη περίοδο, όχι μόνο λόγω της αναμενόμενης δημογραφικής τάσης της μείωσης του εργατικού δυναμικού, που οδηγεί σε συρρίκνωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, αλλά και λόγω μιας πιθανής καθυστέρησης στην παρακολούθηση και στην ενσωμάτωση των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών, που ήδη συμβαίνουν,όπως αναφέρει το οικονομικό δελτίο του ΣΕΒ.

Παράλληλα, τονίζεται πως η ταχεία προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας και η αύξηση της παραγωγικότητας που αυτή συνεπάγεται, απαιτεί ένα μίγμα επιχειρηματικών επενδύσεων και εκπαίδευσης/κατάρτισης των εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες. Η ποιοτική διάρθρωση των επενδύσεων παραμένει, όμως, κατώτερη των περιστάσεων. Ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό επενδύσεων στο ΑΕΠ είναι το μικρότερο στον κόσμο, μόνο το 13% των επενδύσεων κατευθύνεται σε προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας (έναντι 22% στην Ευρωπαϊκή Ένωση), ενώ το 37% σε κατασκευές πλην κατοικιών (έναντι 25% στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

Σημε...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχολιαστε αυτο το post