ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ 2019

delete_post Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε την αφαίρεση του άρθρου

ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ 2019

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως
Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας
ΠΡΟΣ τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου ἐπαρχίας.

Πλησιάζουμε, ἀδελφοί μου, πρός τή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, τήν ἑορτή πού συνηθίζουμε ὅλοι νά ὀνομάζουμε ἑορτή τῆς ἀγάπης. Καί εἶναι ὄντως ἑορτή τῆς ἀγάπης, γιατί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἦρθε στή γῆ στό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος
ἔγινε ἄνθρωπος ἀπό τήν ἀγάπη του γιά ἐμᾶς. Ἔγινε ἄνθρωπος γιά τόν κάθε ἕνα ἀπό ἐμᾶς, γιά τίς ἁμαρτίες καί τίς ἀδυναμίες μας, γιά τίς κακίες μας καί τά παραπτώματά μας. Ἔγινε ἄνθρωπος ἀπό ἀγάπη γιά μᾶς, γιά νά μᾶς ἑνώσει καί πάλι μέ τόν Θεό, ἀπό τόν ὁποῖο εἴχαμε χωρισθεῖ ἐξαιτίας τῆς πτώσεως, καί νά μᾶς καταστήσει καί πάλι τέκνα Θεοῦ, τέκνα τῆς αἰωνίου βασιλείας του.
Ἔγινε ἄνθρωπος ὁ Χριστός ἀπό ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο. Ἔγινε ὅμως ἄνθρωπος γιά νά διδάξει καί σέ μᾶς τήν ἀγάπη. Γιά νά διδ...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχολιαστε αυτο το post