ΔΕΕ: Το δικαιο προστατευει το επι μακρον εκτακτο προσωπικο

delete_post Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε την αφαίρεση του άρθρου

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗΔΕΕ: Το δίκαιο προστατεύει το επί μακρόν έκτακτο προσωπικό23/03/2020

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

 

Με την απόφαση Sánchez Ruiz και Fernández Álvarez κ.λπ

(συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-103/18 και C-429/18), η οποία εκδόθηκε, από το Δικαστήριο της ΕΕ- ΔΕΕ,σήμερα,19 Μαρτίου 2020, το Δικαστήριο έκρινε ότι τα κράτη μέλη και/ή οι κοινωνικοί εταίροι δε μπορούν  να εξαιρούν από την έννοια των «διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου», η οποία προβλέπεται στη ρήτρα 5 της συμφωνίας πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου (συμφωνίαπλαίσιο) , την περίπτωση:  Εργαζόμενου, ο οποίος προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, δηλαδή για την κάλυψη κενής θέσης έως την οριστική πλήρωσή της, διορίζεται επανειλημμένα στην ίδια θέση την οποία καλύπτει αδιαλείπτως επί σειρά ετών και ασκεί, σταθερά και χωρίς διακοπή, τα ίδια καθήκοντα, όταν η μακροχρόνια διατήρηση του εργαζομένου στην κενή αυτή θέση αποτελεί συνέπεια της μη τήρησης ε...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχολιαστε αυτο το post