Διευκολυνση για τη βεβαιωση καινουριου εξοπλισμου σε προμηθευτες και δικαιουχους ΕΣΠΑ

delete_post Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε την αφαίρεση του άρθρου

Διευκόλυνση για τη βεβαίωση καινούριου εξοπλισμού σε προμηθευτές και δικαιούχους ΕΣΠΑ

Διευκρινίσεις δίνονται με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ και απευθύνεται σε προμηθευτές και δικαιούχους που συμμετέχουν σε δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Οι προσκλήσεις των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα σχέδια για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, περιλαμβάνουν τον όρο για προσκόμιση βεβαίωσης από την πλευρά του προμηθευτή προς το δικαιούχο κατά την αγορά εξοπλισμού. Σε αυτήν θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός που αγοράζεται είναι καινούριος, αμεταχείριστος, πλήρως εξοφλημένος και δεν παρακρατείται η κυριότητά του.

Σε συνέχεια οδηγίας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, γίνεται αποδεκτή η κάλυψη της σχετικής απαίτησης των προσκλήσεων μέσω αυτόματης αναγραφής του σχετικού χωρίου κατά την έκδοση του τιμολογίου.

Η βεβαίωση προμηθευτή για το καινούριο και αμεταχείριστο ουσιαστικά μπορεί να «ενσωματωθεί» στην έκδοση του τιμολογίου, εξυπηρετώντας...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχολιαστε αυτο το post